ShvoongMap
ShvoongMap Embed שלב את המפה האינטראקטיבית של שוונג מאפ באתרים אחרים
Put Yourself on the Map. ShvoongMap
     חיפה      ירושלים      תל-אביב      רמת גן      אילת      Paris      London      New York      Berlin     
שוונג


ShvoongMap Embed


ניתן לשלב בקלות את המפה האינטראקטיבית של שוונג מאפ באתרים אחרים, עם מסלול מסוים או שכבות מידע לפי בחירתכם.
השילוב חופשי לשימוש אישי הוגן. לשימוש מסחרי נא צור קשר וציין את שם האתר המארח.

 

השילוב מתבצע בעזרת IFRAME אשר יש לשלבו בקוד ה-HTML באתרכם.
לקבלת קוד HTML עבור מסלול מסויים לשילוב באתרכם ניתן להשתמש באשף  ShvoongMap Embedלהלן דוגמא למפה משולבת בדף:

 


בכל שאלה ניתן לצור קשר